.... Váš partner na ceste za novým domovom....

 

infolinka SK: +421 908 108 208         infolinka HU: +36 20 39 797 69  fedurcova-ZVNC-geminibroker.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Exkluzivita:

Pokiaľ ide o otázku, či má vôbec zmysel exkluzívnu zmluvu uzatvoriť, skúste si predstaviť, že sa naopak rozhodnete pre spoluprácu s viacerými RK. nehnuteľnosť sa pravdepodobne objaví v niektorých inzertných novinách viackrát s rovnakou fotografiou, ale už s inými cenami. Záujemcovia samozrejme budú volať na najnižšiu ponuku. To jednak znamená, že ostatné RK sú pri predaji zbytočné, ale predovšetkým to, že nehnuteľnosť sa predá prostredníctvom realitnej kancelárie, ktorá nasadila najnižšiu cenu.Vo finále sa teda nehnuteľnosť predá za najnižšiu cenu, i keď by sa mohla predať za viac. Dá sa teda povedať, že uzatvorenie výhradnej zmluvy medzi predávajúcim a RK je základom budúceho úspešného obchodu. Preto my doporučujeme dohodnúť sa na exkluzívnej zmluve, nakoľko je naším prvoradým cieľom uzatvárať čo najlepšie a najúspešnejšie obchody, hlavne pre klientov.

 VÝHODY :

môžete od nás očakávať 100% službu od A do Z,

zo skúsenosti vieme, že pre záujemcu je výhradná ponuka výborný signál, že pokiaľ nehnuteľnosť  kúpi od RK, ktorá ma exkluzivitu, tak sa o priebeh kupujúcej nehnuteľnosti nemusí obávať a naopak,  taká RK požíva dôveru nielen majiteľov, ale aj kupujúcich,

vašu nehnuteľnosť budeme pravidelne inzerovať na osvedčených internetových portáloch, prípadne časopisoch, nehľadiac na to, čo to bude stáť,

oslovíme za všetkých našich spoľahlivých kolegov, čím vám šetríme čas a peniaze  

nemusíte sa obávať o svoje peniaze, my vám ich zabezpečíme a my sa nemusíme obávať o našu odmenu po úspešnom  ukončení prípadu, 

vybavíme za všetky základné doklady na katastri, (Územno-plánovaciu informáciu na obci),         

sprostredkujeme za vás znalecký posudok, ak je potrebný na HÚ,

dôveryhodnosť ponuky iba cez jednu RK (v tomto prípade nás) s jedinou cenou je vysoká,

v sprostredkovateľskej zmluve sa zaväzujeme, čo všetko musíme pre úspešný predaj urobiť, budeme vás pravidelne informovať o priebehu zákazky písomnou aj ústnou formou,

v prípade, ak nedodržíme hociktoré ustanovenie podľa sprostredkovateľskej zmluvy, môžete túto neodkladne vypovedať a to s okamžitou účinnosťou

Nevýhody: 

pre vás žiadne,

pre nás veľká zodpovednosť, aby sme nezlyhali a boli úspešní,

v prípade, že nebudeme úspešní (z praxe – ak sa ukáže, že cena je neúmerná za nehnuteľnosť vzhľadom na jej úroveň a neochota majiteľa ísť s cenou nižšie), vynaložené náklady za prezentáciu ponuky sa nám nevrátia.

Nevýhradná ponuka?

Výhody: 

pre nás, nemusíme draho inzerovať,

nemusíme prebrať veľkú zodpovednosť, nemusíme s k ničomu zaväzovať,

pre vás  žiadne, čakáte, kým sa niektorá RK „trafí do terča“.

 

Nevýhody:

100% služba pri výhradnej ponuke sa premení na toľko drobných, koľkým RK ste nehnuteľnosť ponúkli. Každý má nehnuteľnosť v ponuke a nikto zodpovednosť,

čas strávený ponúkaním viacerým RK,

na internete (a časopisoch ) je tá istá nehnuteľnosť popísaná rôzne viacerými RK a často v rôznych cenách, čo budí nedôveru záujemcov,

od RK, ktorú nepoznáte, nemôžete očakávať odpočet toho, čo pre urobili