.... Váš partner na ceste za novým domovom....

 

infolinka SK: +421 908 108 208         infolinka HU: +36 20 39 797 69  fedurcova-ZVNC-geminibroker.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Prečo realitnú kanceláriu

Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť? Čo potrebujem vedieť na začiatok a kedy využiť služby RK, alebo prečo sa nepustiť do predaja na vlastnú päsť?

Nezabúdajte, že pri predaji ide mnohokrát o celoživotné úspory a do podobného obchodu idete raz-dvakrát za život.

 

Pritom ide mnohokrát o naše celoživotné úspory, preto je namieste, keď sme práve pri takomto obchode mimoriadne opatrní. Dnes nie je problém nalistovať si na internete celý postup, ako by mal človek pri predaji resp. kúpe nehnuteľnosti postupovať, preto sa vám môže zdať využívanie služieb realitných kancelárií zbytočným luxusom. A tu je namieste otázka, prečo  by ste mali teda využiť služby realitného makléra?

     Čas :

         V prípade, že ste sa rozhodli predávať vašu nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, odpadnú vám všetky starosti s inzerciou a zháňaním záujemcov o kúpu vašej nehnuteľnosti. Po prehliadke nehnuteľnosti vám realitný maklér stanoví návrh trhovej ceny, za koľko je možné reálne vašu nehnuteľnosť predať. V prípade, že uvažujete o kúpe nehnuteľnosti, je vždy pre vás výhodnejšie postupovať cez realitnú kanceláriu a to z dôvodu, že disponuje širokou ponukou nehnuteľností, ktoré vás možno záujmu a splnia vaše požiadavky. Pokiaľ by ste si sami podali inzerát na predaj vašej nehnuteľnosti, nevyhli by ste sa vybavovaniu kopy niekedy náročných telefonátov. Realitná kancelária dokáže ponuky vyfiltrovať a vám odprezentuje len tých záujemcov, ktorí spĺňajú vaše požiadavky a očakávania.

     Právna pomoc :

     Pred kúpou nehnuteľnosti je nevyhnutné overiť si, či daná nehnuteľnosť patrí majiteľovi, za ktorého sa predávajúci vydáva, či predávaná nehnuteľnosť nie je zaťažená ťarchami a vecnými bremenami, pre ktoré sa nehnuteľnosť nemôže predávať. V spolupráci s právnikom vám realitná kancelária zaistí, že dôjde k bezchybnému prevodu nehnuteľnosti príslušnou správou katastra a nebudete podvedení.

    Skúsenosti a profesionalita :

     Realitná kancelária ako tretia strana v realitnom obchode je neutrálny sprostredkovateľ, ktorý sa snaží hájiť záujmy ako predávajúcej, tak aj kupujúcej strany. V praxi to znamená, že realitná kancelária vždy vytvára zmluvy pre svojich klientov tak, aby chránili jednu aj druhú stranu a snaží sa nájsť spoločné riešenie, aby boli spokojné obe zmluvné strany.

       Riziko :

      V prípade predaja nehnuteľností na vlastnú päsť sa vám môže stať, v úmysle ušetriť za služby právnika, že kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu spíše laik, ktorý využije šablóny stiahnuté z internetu. A tak sa obidve strany vystavia riziku, že v zmluve nebudú stanovené rovnaké zmluvné podmienky pre obe strany. Takáto zmluva môže byť neplatná, neúplná, výhodná len pre jednu stranu. Pri využívaní právnych služieb realitnej kancelárie máte istotu, že nebudete podvedený, zmluva zodpovedá právnemu poriadku a bude schválená príslušnou správou katastra a nehnuteľnosť bude riadne prevedená na nových majiteľov.

        Financie , poistenie :

       Naša realitná spoločnosť vám poradí ako získať potrebné finančné prostriedky a vypracuje vám konkrétnu ponuku úveru, ktorú vám  v  banke aj zaistí. Predávajúci aj kupujúci sú chránení uschovaním kúpnych zmlúv v realitnej kancelárií až do okamžiku zaplatenia finančných prostriedkov kupujúcim. Až po tomto splnení podmienok bude podaný návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Je tiež možné zrealizovanie vinkulácie v banke, alebo uschovanie finančných prostriedkov u notára, s čím ale musia súhlasiť obe zmluvné strany teda predávajúci aj kupujúci, nakoľko finančné prostriedky budú vyplatené predávajúcemu až po prevedení nehnuteľnosti správou katastra na kupujúceho cca po 30 dňovej lehote.

       Komplexné služby :

   Realitná kancelária vám poskytne pohodlie kompletných služieb. Ako predávajúci nebudete mať žiadne starosti, všetko urobí za vás. Overí právny stav nehnuteľnosti, pomôže vám stanoviť cenu, nájde vám záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, vypracuje zmluvu a zabezpečí vám finančné vyrovnanie. Kontroluje priebeh celého realitného obchodu a výsledkom sú spokojní zákazníci.