.... Váš partner na ceste za novým domovom....

 

infolinka SK: +421 908 108 208         infolinka HU: +36 20 39 797 69  fedurcova-ZVNC-geminibroker.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

Prečo  GEMINIBROKER realitná kancelária  je pre vás výhodná...

 

Rady pre zákazníka

Realitná kancelária vám zabezpečí všetky doklady overené profesionálnym právnikom, profesionálny servis a poskytne služby, ktoré si vopred dohodnete.

Realitný maklér musí, a mal by teda mať, obchodné zručnosti, právne minimum, mal by mať prehľad o trhu. Jednoducho my klientom radíme a pomáhame s predajom. Ten človek, ktorý sa týmto službám venuje, mal by mať prehľad, skúsenosti, vystupovanie a byť ústretový k zákazníkovi.

Pozícia realitného makléra zahŕňa nábor nehnuteľností a ich spracovanie prostredníctvom interného systému spoločnosti. Nasleduje práca s nehnuteľnosťou – ponúkanie nehnuteľnosti, obhliadky až po uzavretie obchodu.

Trendy v oblasti služieb v realitnom biznise sú v profesionalizácii, určení štandardov kvality a nastolení stavu, keď bude realitný maklér znamenať to isté ako rodinný právnik a poradca.

Maklér je nezávislým sprostredkovateľom realizácie obchodu s nehnuteľnosťami, zastupujúci rovnako záujmy klienta, ktorý ho tým poveril, ako aj klienta druhej strany. Prináša svoj originálny vklad a garanciu poskytovaných služieb pre klienta. Je plne zodpovedný za svoju činnosť ako aj za ním dodané dokumenty (napr. príprava kúpnych a iných zmlúv, návrhov na vklad a pod.), preto maklér realitnú činnosť vykonáva s odbornou starostlivosťou.

Vytvára príležitosti na zrealizovanie realitného obchodu predaj vašej nehnuteľnosti čo v najkratšom čase a čo v najvýhodnejšej cene (vhodná propagácia, inzercia, marketing). Radí klientom v otázkach vhodného postupu pri uskutočňovaní realizácie obchodu, vhodného výberu kupujúceho, predávajúceho, prenajímateľa či nájomcu. Poskytuje všetky potrebné informácie na to, aby sa klient správne rozhodol a mal dostatočnú voľnosť pri rozhodovaní.

Realitný maklér má nárok na províziu až úspešným dokončením prípadu, t.j. v prípade predaja/kúpy nehnuteľností povolením vkladu vlastníckeho práva kupujúcich do katastra a ich zápisu na list vlastníctva vrátane vyplatenia plnej kúpnej ceny. V prípade prenájmu sa prípad končí podpisom nájomnej zmluvy a odovzdaním bytu nájomníkovi.                                  

Dodržuje pravidlá stanovené zákonmi, hlavne zákon na ochranu osobných údajov, maklér prísne dodržiava profesionálne tajomstvo.

Trendy v oblasti služieb v realitnom biznise sú v profesionalizácii, určení štandardov kvality a nastolení stavu, keď bude realitný maklér znamenať to isté ako rodinný právnik a poradca.

Podporu predaja a propagáciu nehnuteľnosti zabezpečuje marketingové oddelenie spoločnosti. Po podpísaní rezervačnej zmluvy preberá obchodný prípad manažér prevodov, takže nemusíte absolvovať celý proces prevodu nehnuteľnosti, vysporiadanie nehnuteľností či hypotekárne financovanie. Zabezpečuje taktiež právny servis.